دانشگاه مونتان لئوبن (Montan Leoben)

دانشگاه مونتان, کارشناسی در دانشگاه مونتان, کارشناسی ارشد در دانشگاه مونتان, لیسانس در دانشگاه مونتان, فوق لیسانس در دانشگاه مونتان, دکترا در دانشگاه مونتان, دکتری در دانشگاه مونتان, phd در دانشگاه مونتان , تحصیل در وین

لیست رشته‌های دانشگاه مونتان

login
En login

دانشگاه مونتان لئوبن (Montan Leoben)

 

هزینه تحصیل در دانشگاه مونتان لئوبن

363.36            یورو در هر ترم برای شهروندان اتریش و اتحادیه اروپا

726.72            یورو در هر ترم برای شهروندان غیر اتحادیه اروپا

 

لیست رشته های کارشناسی دانشگاه مونتان

oApplied Geosciences

oIndustrial Environmental Protection، Waste Disposal & Recycling

oIndustrial Logistics

oMaterial Sciences + Technology

oMechanical Engineering Mining

oMetallurgy

oMineral Resources Engineering

oPetroleum Engineering

oPolymer Engineering

 

لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه لئوبن

oMaterial Sciences + Technology

oMechanical Engineering Mining

oMetallurgy

oMining & Tunnelling

oMineral Resources: Processing & Materials

oIndustrial Management & Business Administration

oInternational Study Program in Petroleum Engineering

oPolymer Engineering

oIndustrial Logistics

oIndustrial Environmental Protection، Waste Disposal & Recycling

oIndustrial Energy Technology

oApplied Geosciences

 

لیست رشته های دکتری دانشگاه لئوبن

Mining Sciences

 

دانشگاه مونتان لئوبن

 


دیدگاه خود را بیان کنید