دانشگاه ملی وین

دانشگاه ملی وین, کارشناسی در دانشگاه وین, کارشناسی ارشد در دانشگاه وین, لیسانس در دانشگاه وین, فوق لیسانس در دانشگاه وین, دکترا در دانشگاه وین, دکتری در دانشگاه وین, phd در دانشگاه وین, تحصیل در اتریش, تحصیل در وین

بازدید روز ۱۹۰
بازدید دیروز ۶۲۱
بازديد ماه ۱۴۸۴۳
كل بازديدها ۱۰۸۱۴۲۴
افراد آنلاين ۵۱

دانشگاه ملی وین

 

کارشناسی در دانشگاه وین

   دانشگاه وین 

(Ancient History and Classical Studies (B
(Astronomy (B
(Biology (B) (entrance exam
(Business Administration (B) (entrance exam
(Business Informatics (B) (entrance exam
(Byzantine and Modern Greek Studies (B
(Chemistry (B
(Classical Archaeology (B
(Classical Philology (B

(Comparative Literature (B
(Computer Science (B) (entrance exam
(Dutch Studies (B
(Earth Sciences (B
(Economics (B) (entrance exam
(Education (B
(Egyptology (B
(English and American Studies (B
(European Ethnology (B
(Fennistic Studies (B
(Geography (B
(German Studies (B
(History (B
(History of Art and Architecture (B
(Hungarian Studies (B
(International Business Administration (B) (entrance exam
(Japanese Studies (B
(Jewish Studies (B
(Korean Studies (B
(Languages and Cultures of South Asia and Tibet (B
(Linguistics (B
(Mass Media and Communication Science (BAKK) (entrance exam
(Mathematics (B
(Meteorology (B
(Musicology (B
(Nutritional Science (B) (entrance exam
(Oriental Studies (B
(Pharmacy (B) (entrance exam
(Philosophy (B
(Physics (B
(Political Science (B
(Prehistoric and Historical Archaeology (B
(Protestant Theology (B
(Psychology (B) (entrance exam
(Religious Education (B
(Romance Studies (B
(Scandinavian Studies (B
(Sinology (B
(Slavonic Studies (B
(Social and Cultural Anthropology (B
(Sociology (B
(Sports Sciences (BAKK) (entrance exam
(Statistics (B
(Theatre, Film and Media Studies (B
(Transcultural Communication  (B

 

فوق لیسانس در دانشگاه وین

 

(Advanced Theological Studies (M

(African Studies (M

(Ancient History and Classical Studies (M

(Ancient Near Eastern Languages and Oriental Archaeology (M

(Anglophone Literatures and Cultures (M

(Anthropology (M

(Applied Linguistics (M

(Arabic Studies (M

(Astronomy (M

(Austrian Studies - Cultures, Literatures, Languages (M

(Behavior, Neurobiology and Cognition (M

(Biological Chemistry (M

(Botany (M

(Business Administration (M

(Business Informatics (M

(Byzantine and Modern Greek Studies (M

(Cartography and Geographic Information Science (M

(Catholic Religious Education (M

(Chemistry (M

(Chemistry and Technology of Materials (M

(Chinese Studies (M

(Classical Archaeology (M

(Classical Philology (Latin) (M

(Classical Philology (Greek) (M

(Comparative Literature (M

(Computational Science (M

(Conservation Biology and Biodiversity Management (M

(Contemporary History (M

(CREOLE - Cultural Differences and Transnational Processes (M

(Culture and Society of Modern South Asia (M

(Didactics of Informatics (M

(Dutch Studies (M

(Earth Sciences (M

(East Asian Economy and Society (M

(East European History (M

(Ecology and Ecosystems (M

(Economics (MAG

(Education (M

(English Language and Linguistics (M

(Environmental Sciences (M

(European Ethnology (M

(European Master in Health and Physical Activity (M

(Evolutionary Biology (M

(Finno-Ugrian Studies (M

(Gender Studies (M

(General Linguistics: Grammar Theory and Cognitive Linguistics (M

(General Slavonic Studies (M

(Genetics and Developmental Biology (M

(Geography (M

(German as a Foreign and Second Language (M

(German Studies (M

(Global History (ERASMUS MUNDUS) (M

(Historical and Cultural European Research (M

(Historical Research, Historical Ancillary Sciences and Archiving (M

(History (M

(History of Art and Architecture (M

(History of Theatre, Film and Media (M

(Hungarian Studies (M

(Indo-European Studies and Historical Linguistics (M

(International Business Administration (M

(International Development (M

(Interpretation (M

(Islamic Religious Education (M

(Islamic Studies (M

(Japanese Studies (M

(Jewish Studies (M

(Korean Studies (M

(Languages and Cultures of South Asia (M

(Mass Media and Communication Science (MAG

(Mathematics (M

(MATILDA: European Master in Women's and Gender History (M

(Media Informatics (M

(Mediaeval and Neolatin Studies (M

(Meteorology (M

(Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science (M

(Molecular Biology (M

(Molecular Microbiology, Microbial Ecology and Immunobiology (M

(Musicology (M

(Numismatics and the History of Money (IMS

(Nursing Science (M

(Nutritional Science (M

(Palaeobiology (M

(Philosophy (M

(Philosophy and History of Science (M

(Physics (M

(Political Science (M

(Prehistoric and Historical Archaeology (M

(Protestant Theology (M

(Psychology (M

(Quantitative Economics, Management and Finance (M

(Regional Research and Regional Planning (M

(Religious Studies (M

(Romance Studies (M

(Scandinavian Studies (M

(Science - Technology - Society (M

(Scientific Computing (M

(Slavonic Studies (Bosnian/Croatian/Serbian) (M

(Slavonic Studies (Bulgarian) (M

(Slavonic Studies (Czech) (M

(Slavonic Studies (Polish) (M

(Slavonic Studies (Russian) (M

(Slavonic Studies (Slovak) (M

(Slavonic Studies (Slovenian) (M

(Slavonic Studies (Ukrainian) (M

(Social and Cultural Anthropology (M

(Social and Economic History (M

(Sociology (M

(Sports Sciences (MAG

(Statistics (MAG

Studies in Egyptology (M

Theory of Theatre, Film and Media (M

Tibetan and Buddhist Studies (M

(Translation (M

(Turkish Studies (M

(Urban Studies (M

(Women's and Gender History (M

(Zoology (M

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای دانش پژوهان اورانوس محفوظ می باشد
بهینه سازی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت